Wielkość czcionki
priority1

Napisali o nas

Jak upowszechnić e-podpis? 2009-06-08

Przedstawiciele 14 krajów Europu i Azji, w tym reprezentanci centrów certyfikacji, polskich ministerstw, administracji i biznesu spotkali się na Międzynarodowej Konferencji "Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2009" w Międzyzdrojach. Przez trzy dni debatowali nad rolą podpisu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym.

- Podpis elektroniczny funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Są wśród nich takie, które bardzo dobrze rozwinęły całą infrastrukturę służącą użytkowaniu tej formy identyfikacji. Takim krajem jest m.in. Estonia. Chcemy skorzystać z ich doświadczenia - mówi Marcin Kalinowski dyrektor Biura Obsługi Zagranicy Unizeto Technologies SA w Szczecinie, współorganizator konferencji w Międzyzdrojach.

Jak podkreśla, w upowszechnieniu elektronicznego podpisu nie jest istotna technologia, lecz zapewnienie funkcjonalności.
- Jeżeli urzędy i państwo nie umożliwią wielu zastosowań, w których będzie można posłużyć się e-podpisem, to Polacy nie przekonają się do tej formy. Nikt przecież nie kupi certyfikatu ważnego przez dwa lata za 200 zł po to, by użyć go tylko raz w roku - uważa M. Kalinowski.

- Pozytywnym sygnałem jest fakt, że od ubiegłego roku liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu w Polsce wzrosła z kilkunastu tysięcy do blisko ćwierć miliona - informuje Jerzy Molak z Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Jak przyznaje, większość z nich została wydana w związku z obowiązkiem składania deklaracji w systemie ubezpieczeń społecznych

Ważnym punktem konferencji w Międzyzdrojach były dyskusje reprezentantów administracji i biznesu przy okrągłym stole na temat najnowszego projektu ustawy o podpisach elektronicznych oraz e-podpisach w Europie i na świecie w kontekście zgodności projektu polskiej ustawy z uregulowaniami unijnymi.

Kurier Szczeciński, Nr 110