priority1
Darmowa wymiana certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2 dla klientów Certum

obecnie najpopularniejszym algorytmem kryptograficznym, wykorzystywanym przy wydawaniu certyfikatów SSL, jest algorytm SHA-1. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez dostawców najpopularniejszych przeglądarek m.in. Microsoft, Google, Mozilla wsparcie dla algorytmu SHA-1 będzie stopniowo wyłączane, aż do całkowitego zastąpienia go przez algorytm SHA-2.

W związku z powyższym centrum certyfikacji Certum rekomenduje i wspiera wymianę certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2.

 

Wymiana certyfikatu Certum SSL jest dobrowolna i będzie
odbywała się całkowicie za darmo.


W celu uproszczenia i maksymalnej wygody użytkownicy certyfikatów SSL od Certum, za pomocą mechanizmu "reissue" (czyli ponownego wydania certyfikatu z zachowaniem daty końca ważności danego certyfikatu), będą mogli samodzielnie przeprowadzić wymianę certyfikatów SSL wykorzystujących algorytm SHA-1 na algorytm SHA-2 z poziomu swojego konta, dostępnego na platformie https://sklep.unizeto.pl, https://en.sklep.unizeto.pl/ lub https://ru.sklep.unizeto.pl przez cały okres ważności certyfikatu SSL.

Poniżej w skrócie przedstawiamy, co należy wykonać, aby wymienić certyfikat SSL z SHA-1 na SHA-2:

  1. Wejść na stronę: https://sklep.unizeto.pl
  2. Zalogować się na swoje konto
  3. Po zalogowaniu przejść do zakładki "Zarządzanie certyfikatami"
  4. Z listy certyfikatów wyszukać certyfikat SSL, który chcemy wydać ponownie/wymienić na certyfikat z SHA-2
  5. Kliknąć przycisk "Wydaj ponownie" i postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie WWW

Jak sprawdzić, czy mój certyfikat SSL używa SHA-1?

Do weryfikacji, czy certyfikat SSL używa algorytmu SHA-1, można użyć narzędzia do diagnostyki instalacji certyfikatu SSL, które dostępne jest na stronie https://sklep.unizeto.pl.


<<< Przejdź teraz do narzędzia >>>


Po wpisaniu nazwy domeny i kliknięciu przycisku "Sprawdź domenę", informację na temat algorytmu znajdziemy w sekcji "Podstawowe dane certyfikatu ssl", w rubryce – "Algorytm podpisu". Jeżeli odczytamy, że certyfikat używa algorytmu SHA-1, to Certum rekomenduje wymianę certyfikatu SSL na nowy, oparty o algorytm SHA-2.


<<< Przejdź teraz do narzędzia >>>


W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z naszą Infolinią. Nasi konsultanci są dostępni w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 6:00-18:00:

  • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
  • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)
    * stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora