Wielkość czcionki
priority1

Zestaw cryptoCertum

Bezpieczna autoryzacja

jest niezbędnym nośnikiem certyfikatu wydawanego przez Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy, działającego w ramach MSWiA, który umożliwia autoryzację przy współpracy z
         SI CEPiK.

dodatkowo pozwala na obsługę oraz bezpieczne przechowywanie certyfikatów klucza publicznego.


Uwaga: Zestaw nie zawiera certyfikatu kwalifikowanego.

 

 

Najpopularniejsze zastosowania

komunikacja z systemem CEPiK *:

  • straż miejska/gminna,
  • stacje kontroli pojazdów,
  • komornicy sądowi / skarbowi,
  • inne uprawnione podmioty,

uwierzytelnianie w ramach domeny,

zdalne uwierzytelnianie do systemów teleinformatycznych i sieci VPN,

uwierzytelnianie w systemach kontroli dostępu,

obsługa certyfikatów klucza publicznego – podpis niekwalifikowany i szyfrowanie danych.

 

Certyfikat Common Criteria EAL4+

Zawarta w Zestawach cryptoCertum karta kryptograficzna posiada certyfikat Common Criteria EAL4+ a zatem spełnia wymagania techniczne komponentu technicznego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów do ustawy o podpisie elektronicznym. Tym samym jest traktowana jako bezpieczny nośnik danych kryptograficznych i może być stosowana w ramach rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej lub dowolnych innych systemach przetwarzających dane krytyczne lub niejawne.

*na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) korzystających z programu komputerowego przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) do udostępniania, poprzez sieć publiczną - Internet, danych i informacji gromadzonych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).