priority1

Aktualności

JPK_VAT obowiązkowo od 1 stycznia 2017 w małych i średnich przedsiębiorstwach.2017-01-26

Od 1 stycznia 2017 mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani do comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego - JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT):

 • Mały przedsiębiorca, to taki, który zatrudnia średnio: od 10 do 49,99 (osób)
 • Średni przedsiębiorca, to taki, który zatrudnia średnio: od 50 do 249,99 (osób)
Przeczytaj więcej
Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 w Twojej firmie2016-07-01

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest nowym sposobem udostępniania dokumentów/danych stworzonym przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego przedsiębiorstwa udostępniają swoje dokumenty podczas kontroli skarbowych. W związku z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 mln euro, będą musiały przekazywać na żądanie organów podatkowych dane finansowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Przeczytaj więcej
Usługi certyfikacyjne i podpis elektroniczny po 1 lipca 2016r.2016-06-30

W dniu 1 lipca 2016 r. roku zaczną obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania (eIDAS), regulujące m.in. kwestie wzajemnego uznawania bezpiecznych podpisów elektronicznych przez kraje Unii Europejskiej. W związku z tym wejdą w życie nowe przepisy, które w  odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym zastąpią polską ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. W przypadku usług certyfikacyjnych świadczonych przez krajowe centra certyfikacji z uwagi na fakt, iż są one zgodne z nowymi przepisami, będą one świadczone po 1 lipca 2016 r., praktycznie bez zmian.

Przeczytaj więcej
Nowe zaświadczenie certyfikacyjne Certum QCA dla Asseco Data Systems S.A.2016-04-04

Asseco Data Systems S.A. otrzymało nowe zaświadczenie certyfikacyjne Certum QCA w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych.

Przeczytaj więcej
Certum z nowym właścicielem – Asseco Data Systems2016-04-01

Informujemy, że 1 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Data Systems oraz Unizeto Technologies podjęło decyzję o połączeniu obu spółek. 1 kwietnia 2016 roku została ona potwierdzona właściwym wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym Certum zyskuje nowego właściciela.

Przeczytaj więcej
Certum najczęściej wybieranym certyfikatem SSL w Polsce2016-01-29

Polskie centrum certyfikacji Certum wchodzące w skład Asseco Data Systems objęło fotel lidera certyfikatów SSL. Aktualnie jest najczęściej instalowanym certyfikatem SSL na polskich stronach internetowych co uczyniło Certum liderem rynku, kosztem światowego giganta firmy Symantec.

Przeczytaj więcej
29 lipca 2015 roku Microsoft zmienił zasady akceptacji podpisów elektronicznych2015-10-29

W dniu wydania systemu Windows 10 czyli 29 lipca 2015 roku Microsoft zmienił zasady akceptacji podpisów elektronicznych składanych przy pomocy certyfikatów Code Signing dołączanych do sterowników oraz oprogramowania dedykowanego dla systemu Windows 10

Przeczytaj więcej
Ankieta Ministerstwa Gospodarki dla e-podpisu - zapraszamy!2015-06-16

W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje od ponad dekady. Kierunki zmian prawnych, których celem jest usprawnienie działania przedsiębiorstw i ułatwienia im kontaktów z instytucjami publicznymi i finansowymi dzięki e-podpisowi, wyznaczają również dokumenty europejskie.

Przeczytaj więcej
Unizeto teraz globalnie !2015-04-03

Unizeto Technologies konsekwentnie realizuje plan ekspansji zagranicznej wykorzystując swoje unikalne kompetencje w zakresie usług zaufania, w tym w szczególności podpisu elektronicznego, usług centrum danych i bezpieczeństwa. Elementami tego planu są m.in. dostosowanie szerokiego spektrum posiadanych produktów i świadczonych usług do wymogów sprzedaży globalnej, promocja ich i budowanie sieci partnerów na świecie.

Przeczytaj więcej
Oprogramowanie proCertum Sign Aplet Java z Unizeto dla Mołdawii2015-03-31

W związku z podpisaniem w marcu 2015 r. umowy z Centrum Państwowych Rejestrów Informacyjnych „Registru” (Mołdawia), Unizeto Technologies SA dostarczy mołdawskiemu kontrahentowi zbiór narzędzi programistycznych napisanych w języku Java, służących do składania podpisów w trybie online (za pośrednictwem strony www), przy pomocy których można zintegrować funkcjonalność e-podpisu w serwisie dostarczającym usługi elektroniczne.

Przeczytaj więcej
XV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 20152015-02-26

Tematem przewodnim tegorocznej - XV edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE jest „Nowy porządek prawny i technologiczny w międzynarodowej gospodarce elektronicznej: Rozporządzenie eIDAS – od podpisu elektronicznego do usług zaufania.”

Przeczytaj więcej
Kwalifikowany podpis elektroniczny od stycznia obowiązkowy dla większości firm2015-01-16

Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad kontaktu z organami skarbowymi. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 5 osób oraz wszystkie biura rachunkowe niektóre formularze i rozliczenia muszą teraz obowiązkowo przesyłać drogą elektroniczną, wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny.

Przeczytaj więcej
Zmiany w zakresie wsparcia obsługi algorytmu kryptograficznego SHA-1 dla certyfikatów SSL 2 i 3 letnich.2015-01-15


W odniesieniu do wymogów CA/Browser Forum informujemy iż od 16 stycznia 2015 wszystkie centra certyfikacji powinny wstrzymać wydawanie certyfikatów SSL opartych o funkcję skrótu SHA-1 z datą końca ważności dalszą niż 1 stycznia 2017r.

Przeczytaj więcej
Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Unizeto2015-01-02

W listopadzie i grudniu 2014 r. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziło audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji Unizeto Technologies SA. Audyt recertyfikacyjny jest przeprowadzany co trzy lata i jest potwierdzeniem, że procedury dotyczące zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i ochrony danych spełniają wymagane standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania wyrobów i usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami klientów.

Przeczytaj więcej
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia2014-12-30

Unizeto Technologies SA po wygranym przetargu publicznym podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dostawę bezterminowych licencji/sublicencji na oprogramowanie bazodanowe Oracle.

Przeczytaj więcej
Ruszył podpis kwalifikowany online w chmurze2014-12-16

Unizeto Technologies SA uruchomiła produkcyjnie usługę podpisu kwalifikowanego w modelu SaaS (Software as a Service). Usługa świadczona przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM umożliwia masowe podpisywanie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem modułów kryptograficznych zlokalizowanych w Centrum Danych.

Przeczytaj więcej
e-Podpis w e-Deklaracjach2014-12-15

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożony zostanie system e-Deklaracje, obligujący wszystkie podmioty, zatrudniające więcej niż 5 pracowników, do składania deklaracji: PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej.

Przeczytaj więcej
Darmowa wymiana certyfikatów SSL z SHA-1 na SHA-2 dla klientów Certum2014-11-24

obecnie najpopularniejszym algorytmem kryptograficznym, wykorzystywanym przy wydawaniu certyfikatów SSL, jest algorytm SHA-1. Zgodnie z planami ogłoszonymi przez dostawców najpopularniejszych przeglądarek m.in. Microsoft, Google, Mozilla wsparcie dla algorytmu SHA-1 będzie stopniowo wyłączane, aż do całkowitego zastąpienia go przez algorytm SHA-2.

Przeczytaj więcej
Centrum certyfikacji Certum wspiera algorytm kryptograficzny SHA-22014-11-14

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym centrum certyfikacji Certum uruchomiło wsparcie obsługi algorytmu kryptograficznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2 dla certyfikatów SSL.

Przeczytaj więcej
Unizeto rozszerzy sieć partnerską na rynek ukraiński i węgierski.2014-11-14

Unizeto Technologies SA podpisała umowę partnerską z Uniteller-Ukraine Ltd. z Kijowa. Ukraińska firma poszerzy swoja ofertę o produkty polskiej spółki.

Przeczytaj więcej
Unizeto pierwszym oficjalnym dystrybutorem Advanced Card Systems Ltd. w Polsce2014-11-06

Unizeto Technologies zostało pierwszym polskim oficjalnym dystrybutorem czołowego globalnego dostawcy czytników inteligentnych kart elektronicznych.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies na WHD.local2014-10-29

WHD.local to wyjątkowy europejski cykl imprez należący do WorldHostingDays – największego na świecie corocznego cyklu regionalnych wydarzeń hostingowych, do których należą także inne regionalne wydarzenia: WHD.usa, WHD.australia, WHD.asia, WHD.china, WHD.india, WHD.japan, czy też WHD.brasil.

Przeczytaj więcej
Jak zabezpieczyć swój serwer i przeglądarkę przed atakiem POODLE/SSLv3?2014-10-21Przeczytaj więcej
Google potwierdził lepsze pozycjonowanie stron korzystających z certyfikatów SSL2014-09-25

Spekulacje i plotki potwierdziły się. Gigant z Mountain View na swoim blogu poinformował, że strony korzystające z certyfikatów SSL znajdą się wyżej w wynikach wyszukiwania i otrzymają większe wsparcie.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies premiuje stosowanie przez szkoły w Szczecinie rozwiązań IT2014-09-01

Gimnazjum nr 9 wygrało w konkursie na najlepsze wykorzystanie stworzonych przez miasto nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szczecińskiej oświaty. Kolejne miejsca zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Dziś (1. września 2014 r.) przedstawicielom zwycięskiej szkoły nagrodę główną wręczył Prezydent Szczecina. Dzięki fundatorom, wśród których jest Unizeto Technologies, do placówek trafią komputery i tablety.

Przeczytaj więcej
Rozporządzenie eIDAS opublikowane2014-08-28

28 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), które wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących zastąpi w połowie roku 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich.

Przeczytaj więcej
Kontynuujemy tradycję świadczenia zaufanych usług certyfikacyjnych2014-07-25

CERTUM po raz kolejny otrzymało zestaw pieczęci WebTrustSM/TM przyznawany przez instytuty: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Oznacza to, że firma w dalszym ciągu znajduje się w wąskim i prestiżowym na świecie gronie posiadającym te odznaczenia.

Przeczytaj więcej
Konkurs: „Odnów Podpis Elektroniczny” – znamy zwycięzców!2014-06-25

Zgodnie z zapowiedzią, dziś publikujemy ogłoszenie wyników konkursu „Odnów Podpis Elektroniczny”. Zadaniem uczestników było nie tylko odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM, ale także stworzenie hasła reklamowego dla marki CERTUM.

Przeczytaj więcej
O ujednoliceniu przepisów w zakresie e-podpisu i usług zaufania trzeba myśleć globalnie, a nie tylko na poziomie UE2014-06-10

Dobiegło końca XIV Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) – największa międzynarodowa konferencja w Europie na temat zagadnień e-podpisu i usług zaufania. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 uczestników z 20 krajów.

Przeczytaj więcej
E-podatki: jak sprawdzić, czy nasza deklaracja została poprawnie przekazana drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego?2014-04-29

Do obowiązków każdego podatnika, oprócz składania deklaracji w terminie, należy przechowywanie potwierdzeń ich nadania. To, czy plik z kopią elektronicznego wniosku, który mamy, jest urzędowym poświadczeniem prawidłowego złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym, możemy sprawdzić online, za pomocą usługi WebNotarius.

Przeczytaj więcej
Unia Europejska coraz bliżej Jednolitego Rynku Cyfrowego2014-04-22

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia br. w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), który teraz oczekuje na formalne przyjęcie przez Radę.

Przeczytaj więcej
Błąd Heartbleed – poważna luka bezpieczeństwa w bibliotekach OpenSSL2014-04-18

7 kwietnia 2014 roku w OpenSSL (wersja 1.0.1 i OpenSSL beta 1.0.2)* wykryty został błąd o nazwie Heartbleed.

Przeczytaj więcej
Aktualizacja certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC2014-04-02

Chcielibyśmy poinformować, że w związku ze zmianami wytycznych dla zaufanych centrów certyfikacji (Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates), które wydają i zarządzają certyfikatami SSL nastąpiła aktualizacja certyfikatów urzędów pośrednich Certum PCC. W związku z powyższym, aby zachować pełną zgodność z najnowszymi wersjami przeglądarek WWW prosimy o wykonanie aktualizacji (wgrania nowych) obecnie stosowanych zaświadczeń certyfikacyjnych.

Przeczytaj więcej
Unijne rozporządzenie ujednolici przepisy dotyczące e-podpisu2014-03-05

W 2014 roku ważnym wydarzeniem zarówno dla dostawców, jak i użytkowników usług elektronicznych, będzie ujednolicenie kwestii prawnych i technologicznych związanych z podpisem elektronicznym. Regulować je będzie unijne rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic Identification Authentication Signature).

Przeczytaj więcej
XIV edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE 20142014-02-26

Tematem przewodnim tegorocznej - XIV edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego – EFPE jest  „Rozporządzenie unijne w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) – nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej”.

Przeczytaj więcej
Życzenia świąteczne od CERTUM2013-12-19

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas obfitował przede wszystkim w spokój, którego na co dzień tak bardzo nam brakuje.

Przeczytaj więcej
15 lat temu Unizeto uruchomiło pierwsze w Polsce publiczne centrum certyfikacji2013-12-15

15 grudnia 1998 r. Unizeto Technologies uruchomiło pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji o nazwie Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM. Dało to istotny impuls rozwojowi rynku podpisu elektronicznego i elektronicznej identyfikacji w naszym kraju. Stało się to dokładnie 20 lat po pojawieniu się na świecie technologii podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
Wyniki raportu: polskie firmy najczęściej wybierają certyfikaty EV SSL wydawane przez Unizeto2013-12-10

Według raportu angielskiej firmy analitycznej Netcraft liderem sprzedaży certyfikatów Extended Validation w Polsce jest obecnie Unizeto Technologies. W listopadzie polskie Centrum Certyfikacji osiągnęło wyższy udział w rynku EV SSL niż VeriSign, GeoTrust czy Thawte.

Przeczytaj więcej
Unizeto na forum ETSI w Nicei2013-12-03

3 grudnia 2013r. we francuskiej "krzemowej dolinie" odbyły się warsztaty Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych - ETSI, poświęcone podpisowi elektronicznemu i elektronicznym usługom zaufania. W ramach wydarzenia, prezentowane było stanowisko przedstawicieli biznesu, w tym ekspertów firmy Unizeto Technologies.

Przeczytaj więcej
Rozwój usług zaufania jednym z priorytetów Unizeto2013-09-27

Unizeto Technologies, jako dostawca Usług Zaufania prowadzi ustawiczne działania prorozwojowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności usług zaufania elektronicznego, w szczególności w obszarze podpisu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i PKI. Usługi Zaufania mają wymiar międzynarodowy. Aktywność Unizeto dotyczy więc nie tylko wewnętrznego rynku unijnego, ale też szerokiego międzynarodowego rynku cyfrowego. Stąd obecność naszych przedstawicieli i ekspertów na ważnych forach eksperckich i dyskusyjnych od wschodu po zachód Europy i poza nią.

Przeczytaj więcej
E-podpis – nowe technologie i prawo kluczem do upowszechnienia2013-06-12

Dobiegło końca Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) 2013, największa międzynarodowa konferencja w Europie na temat zagadnień e-podpisu i e-identyfikacji. W wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników z 21 krajów.

Przeczytaj więcej
Europejskie normy e-identyfikacji będą omawiane w Polsce2013-05-29

W dniach 3-5 czerwca br. w Międzyzdrojach na zaproszenie Unizeto Technologies SA będą obradować eksperci TC ETSI (Komitetu Technicznego Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych). Wyniki prac posiedzenia zostaną uwzględnione przez organy Unii Europejskiej w pracach legislacyjnych w zakresie regulacji rynku usług cyfrowych.

Przeczytaj więcej
Aplikacje mobilne do podpisu elektronicznego2013-05-27

Unizeto Technologies wprowadziło na rynek innowacyjne aplikacje na urządzenia mobilne do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego opartego zarówno na certyfikatach kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.

Przeczytaj więcej
Unizeto dostarczy certyfikaty SSL na rynek turecki2013-05-09

Unizeto Technologies SA podpisała umowę z dynamicznie rozwijającym się tureckim dostawcą usług hostingowych, firmą Turkishost. Przedmiotem współpracy jest dostawa certyfikatów SSL przez należące do Unizeto centrum certyfikacji CERTUM.

Przeczytaj więcej
Zapraszamy na 13 edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego2013-04-15

Zapraszamy na 13 edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2013 - największej w Europie międzynarodowej konferencji poświęconej podpisowi elektronicznemu, PKI, elektronicznemu uwierzytelnianiu, integralności oraz poufności transakcji.

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny dla branży medycznej2013-04-08

Lekarze i jednostki działalności leczniczej coraz częściej w codziennej pracy korzystają z cyfrowej komunikacji. W celu ułatwienia odpowiedniej weryfikacji i bezpiecznych kontaktów elektronicznych, Unizeto Technologies wprowadziło specjalną ofertę promocyjną e-podpisu dedykowaną branży medycznej.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL CERTUM w ofercie nazwa.pl2013-03-28

W wyniku nawiązanej współpracy certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM trafiły do oferty nazwa.pl, wiodącego dostawcy usług hostingowych i rejestracji domen. Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się certyfikaty klasy Domain Validation, Organization Validation oraz Extended Validation.

Przeczytaj więcej
Wykorzystanie podpisu elektronicznego w komunikacji pomiędzy sądami i więziennictwem2013-03-18

Wymiar sprawiedliwości pozbywa się nadmiernych ilości tradycyjnej korespondencji. Zmiana prawa w zakresie kontaktów sądów ze służbami penitencjarnymi owocuje coraz częstszym przesyłaniem niezbędnych dokumentów pocztą elektroniczną.

Przeczytaj więcej
Sądy otwierają się na e-podpis2013-03-11

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie decydujące, że w kontaktach z sądami administracyjnymi można używać podpisu elektronicznego. Jest to krok w kierunku cyfryzacji obiegu dokumentów w całym wymiarze sprawiedliwości.


Przeczytaj więcej
Unizeto weźmie udział w CeBIT 20132013-03-01

W dniach 5-9 marca w Hanowerze odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń branży IT na świecie – CeBIT. W tym roku partnerem strategicznym targów jest Polska. Wieczorem 4 marca,  w przeddzień ich oficjalnego otwarcia, odbędzie się w Hannover Congress Centrum gala otwarcia targów z udziałem Kanclerz Angeli Merkel i Premiera Donalda Tuska, który na czele polskiej delegacji rządowej będzie na tym wydarzeniu z przedstawicielami polskich firm informatycznych reprezentujących członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), wśród których będzie Unizeto Technologies SA.

Przeczytaj więcej
Unizeto doradza rządowi w zakresie e-identyfikacji i e-podpisu2013-02-25

      22 lutego br. odbyło się posiedzenie Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego ds. Gospodarki Elektronicznej (MZWGE) poświęcone ocenie obecnego stanu prac legislacyjnych nad nowym europejskim aktem prawnym i nad reformą ram standaryzacyjnych w obszarze elektronicznej identyfikacji oraz zaufanych usług związanych z e-podpisem.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty zabezpieczenia online z Unizeto dla Yandex2013-02-20

Unizeto Technologies SA dostarcza zabezpieczenia online dla jednej z największych rosyjskich firm z branży IT – Yandex. Ta notowana na NASDAQ spółka jest właścicielem największej w Rosji wyszukiwarki internetowej będącej ósmą największą wyszukiwarką świata, z której korzysta ponad 50 mln użytkowników miesięcznie.

Przeczytaj więcej
Produkty CERTUM w ofercie serwisu CertyfikatySSL.pl2013-02-13

Na podstawie umowy zawartej między Unizeto Technologies, a firmą Domeny.pl – certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM znalazły się w ofercie platformy sprzedaży zabezpieczeń online – CertyfikatySSL.pl.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL CERTUM w ofercie IAI2012-12-20

W wyniku umowy zawartej między spółkami Unizeto Technologies i IAI certyfikaty SSL wystawiane przez CERTUM znalazły się w ofercie dostawcy jednej z popularniejszych platform sklepowych w Polsce – IAI-Shop.com.

Przeczytaj więcej
Aplikacje Unizeto wyróżnione pieczęciami Common Sign Warsaw 20122012-12-11

Dobiegły końca tegoroczne testy aplikacji związanych z podpisem elektronicznym w ramach wydarzenia Common Sign Warsaw 2012. Oprogramowanie Unizeto Technologies proCertum SmartSign i usługa WebNotarius zdobyły prestiżowe pieczęcie wystawiane przez organizatorów.

Przeczytaj więcej
Adobe ufa podpisom elektronicznym CERTUM2012-10-17

CERTUM, największe polskie centrum certyfikacji należące do Unizeto Technologies, jako pierwszy polski podmiot zostało wpisane na ekskluzywną listę zaufanych dostawców certyfikatów – Adobe Approved Trust List. Dzięki temu e-podpisy, składane przez klientów CERTUM w dokumentach PDF, będą uznawane jako zaufane w popularnych programach Adobe.

Przeczytaj więcej
Nowy serwis anglojęzyczny CERTUM dla klientów zagranicznych2012-09-28

Uruchomiona została nowa anglojęzyczna wersja serwisu internetowego CERTUM dedykowana dla klientów z rynku międzynarodowego – www.certum.eu. Dzięki niej od 28.09.2012r. można dokonywać zakupu produktów CERTUM płacąc w walucie euro.

Przeczytaj więcej
Porozumienie organizatorów międzynarodowych konferencji PKI2012-09-21

20 września br. w Sankt Petersburgu zostało podpisane w formie memorandum Porozumienie trzech komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
Bezpieczeństwo CERTUM zgodne z nowym standardem WebTrust w wersji 2.02012-08-01

CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wchodzące w skład Unizeto Technologies SA otrzymało pieczęć WebTrustSM/TM, która potwierdza spełnienie nowych wytycznych bezpieczeństwa w Internecie określonych przez Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0. Nowe zasady zostały wprowadzone w związku ze światowym postępem technologicznym i rosnącymi wymogami bezpieczeństwa. CERTUM jest jedyną jednostką certyfikacyjną w Polsce posiadającą nieprzerwanie od 2002 r. pieczęć WebTrustSM/TM, teraz już w wersji 2.0.

Przeczytaj więcej
Infrastruktura PKI - umowa Unizeto z ZUS2012-05-31

Unizeto Technologies SA w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS), której przedmiotem jest wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji Centrum Certyfikacji Zakładu, wydającego certyfikaty klucza publicznego na potrzeby wewnętrzne ZUS oraz Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa, do systemu zarządzania tożsamością. Po uruchomieniu systemu zarządzania tożsamością, Wykonawca przekaże dokumentację Planów Ciągłości Działania Systemu i Planów Odtwarzania oraz dokumentację Planów i Procedur Audytu Bezpieczeństwa. W 44-miesięcznym okresie gwarancyjnym Wykonawca przeprowadzi trzy kontrole funkcjonowania Systemu. Umowa ponadto przewiduje przeniesienie na ZUS majątkowych praw autorskich do dokumentacji i wykonanego na potrzeby realizacji umowy oprogramowania oraz udzielenie licencji na gotowe oprogramowanie na czas nieokreślony. Wartość zamówienia wynosi 12,8 mln zł brutto.

Przeczytaj więcej
Wkrótce rozpoczyna się XII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego!2012-04-23

Zapraszamy na XII Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2012 - największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i roli PKI w gospodarce elektronicznej, które odbędzie się w dniach 4 - 6 czerwca 2012r. w Hotelu "Aurora" w Międzyzdrojach. Tegorocznej edycji konferencji patronują: Neelie Kroes - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, Waldemar Pawlak - Wicepremier i Minister Gospodarki RP, Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Europejski Komitet Normalizacyjny w Brukseli, oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Przeczytaj więcej
XII Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 20122012-04-23

Zapraszamy na XII Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2012 - największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i roli PKI w gospodarce elektronicznej, które odbędzie się w dniach 4 - 6 czerwca 2012r. w Hotelu "Aurora" w Międzyzdrojach. Tegorocznej edycji konferencji patronują: Neelie Kroes - Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, Waldemar Pawlak - Wicepremier i Minister Gospodarki RP, Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Europejski Komitet Normalizacyjny w Brukseli, oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Przeczytaj więcej
Eksperci Unizeto na "eProcurement Conference" w Wiedniu2012-03-07

Eksperci Unizeto Technologies po raz kolejny wzięli udział w konferencji poświęconej elektronicznym platformom zamówień publicznych (eProcurement-Conference-Vienna 2012), która odbyła się 21 marca br. w Tech Gate Vienna.

Tematem tegorocznej czwartej edycji konferencji były korzyści, koszty i oszczędności płynące z elektronicznych zamówień publicznych. W obradach udział wzięli przedstawiciele zamawiających, usługodawców, administracji publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcji i Albanii, jak również przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Marco Tardioli. Zaprezentowany został szereg elektronicznych platform przetargowych oraz omówione trudności pojawiające się przy procesie przeprowadzenia postępowań przetargowych, w całości lub w części w postaci elektronicznej. Dyskutowano również nad problemami pojawiającymi się przy implementacji i konfiguracji obsługiwanych w nich podpisów elektronicznych i certyfikatów, w tym certyfikatów kwalifikowanych.

Głównym celem prezentacji przedstawionej przez Unizeto Technologies było zaprezentowanie usługi WebNotarius, kompleksowego narzędzia do walidacji certyfikatów i podpisów elektronicznych, pod kątem możliwości integracji z platformami elektronicznych zamówień publicznych w UE.

Przeczytaj więcej
Nowy serwis internetowy CERTUM PCC2012-02-18

W dniu 18 lutego 2012 r. uruchomiliśmy dla Państwa nowy serwis internetowy marki CERTUM PCC, należącej do Unizeto Technologies SA.
Nasz nowy wizerunek został oparty o nową strategię komunikacji marki CERTUM, której celem jest przekazywanie profesjonalnej i kompletnej wiedzy, na temat rozwiązań i produktów związanych z bezpieczeństwem IT, w formie przyjaznej w odbiorze dla każdego użytkownika. Odświeżony logotyp CERTUM i hasło wskazuje równocześnie obszar naszych kluczowych kompetencji, którymi są bezpieczne i zaufane usługi certyfikacyjne

Przeczytaj więcej
Unizeto na konferencjach w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej2011-12-01

W listopadzie br. odbyły się trzy ważne międzynarodowe konferencje branżowe w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z czynnym udziałem prelegentów i ekspertów Unizeto Technologies.

Przeczytaj więcej
Nowe Produkty SSL w ofercie CERTUM2011-11-23

Unizeto Technologies od 24 listopada 2011r. wprowadza do oferty trzy nowe rodzaje Certyfikatów SSL. Produkty te przeznaczone są dla klientów, którym zależy na najwyższym poziomie wiarygodności, np. klientów sektorów bankowego i finansowego czy też e-commerce.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty SSL: Unizeto rozszerza swoją zaufaną infrastrukturę PKI2011-09-28

Unizeto Technologies SA i Gazinformservice Sp. z o.o. (Gaz-IS) ogłosiły w czasie konferencji PKI-FORUM 2011 w St. Petersburgu o zawarciu umowy, w wyniku której powstanie infrastruktura do świadczenia zaufanych usług certyfikacyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies w roli eksperta Komisji Europejskiej nt. implementacji list TSL2011-06-20

W dniu 15.06.2011 w Brukseli, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki działająca w ramach Komisji Europejskiej, przeprowadziła spotkanie techniczne nt. implementacji TSL (Trusted Service Status List) w zakresie Dyrektywy Usługowej.

Przeczytaj więcej
Zakończyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 20112011-06-10

W dniach 6 - 8 czerwca 2011 r., w Międzyzdrojach odbyła się XI edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2011, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Przeczytaj więcej
Weź udział w XI Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego !2011-05-19

logo EFPE

Zapraszamy na XI Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2011, które odbędzie się w dniach 6 - 8 czerwca 2011 r. w Hotelu "Aurora" w Międzyzdrojach - największą w Europie międzynarodową konferencję poświęconą podpisowi elektronicznemu i elektronicznej gospodarce.

Przeczytaj więcej
Nowy system sprzedaży i zarządzania certyfikatami w CERTUM PCC2011-03-24

Od 21 marca 2011 roku wszyscy krajowi i zagraniczni klienci oraz partnerzy biznesowi Unizeto Technologies mają dostęp do usług certyfikacyjnych oferowanych pod marką CERTUM za pośrednictwem nowego zintegrowanego systemu sprzedaży i zarządzania certyfikatami.

Przeczytaj więcej
Usługa WebNotarius udostępniona w języku hiszpańskim2011-02-16

Usługi walidacji (weryfikacji) certyfikatów i podpisów elektronicznych, świadczone przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji, zostały udostępnione także w języku hiszpańskim. Stało to się dzięki podpisanej przez Unizeto Technologies SA umowie partnerskiej z hiszpańską firmą Notarline. Wynikiem umowy było przygotowanie i wdrożenie kolejnej wersji transgranicznej usługi WebNotarius.

Przeczytaj więcej
Norwegia zamawia usługi weryfikacji podpisów elektronicznych w Unizeto2011-01-11

Unizeto Technologies SA wygrała przetarg publiczny na świadczenie usług transgranicznej walidacji podpisów elektronicznych dla podmiotów i instytucji publicznych w Norwegii - ogłoszony 29.10.2010 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ted.europa.eu) przez norweską agencję rządową Difi.

Przeczytaj więcej
WebNotarius - rozszerza usługę walidacji o powszechną weryfikację rosyjskich e-podpisów i certyfikatów2010-11-15

WebNotarius®, międzynarodowa usługa weryfikacji certyfikatów i podpisów elektronicznych świadczona przez CERTUM PCC, znacznie rozszerzyła swój zasięg obejmując kolejne centra certyfikacji z Federacji Rosyjskiej. Prowadzi to do stopniowej  likwidacji barier utrudniających transgraniczną wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy Unią Europejską (UE) i jej najważniejszymi  partnerami gospodarczymi. Jest to pierwsza powszechnie dostępna dla użytkownika w UE usługa weryfikacji podpisów stosowanych w Federacji Rosyjskiej uwzględniająca odmienność algorytmów szyfrujących stosowanych w Rosji oraz złożoność prawa rosyjskiego w zakresie wartości dowodowej dokumentów w postaci elektronicznej.

Przeczytaj więcej
Unizeto - bezpieczeństwo buduje zaufanie2010-10-11

Z satysfakcją informujemy, że w aktualnym, wersja 6.1, podręczniku szkoleniowym "Ethical Hacking and Countermeasures" (Etyczny Hacking i Środki Zaradcze), wydanym w USA przez EC-Council (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Handlu Elektronicznego) http://www.eccouncil.org, serwer directory.certum.pl został wskazany jako serwer, który opiera się technice enumeracji poprzez ograniczenie ilości zwracanych odpowiedzi. W efekcie, serwer ten jest przez EC-Council przedstawiany specjalistom i przyszłym specjalistom jako przykład bezpiecznego systemu.

Przeczytaj więcej
WebNotarius® - podpis elektroniczny bez granic!2010-09-27

W dniu dzisiejszym została udostępniona najnowsza wersja usługi WebNotarius®, która jest pierwszą powszechnie dostępną, teraz nieodpłatną usługą walidacji, czyli sprawdzenia certyfikatów, dokumentów elektronicznych i ważności podpisów elektronicznych stosowanych w państwach europejskich, w tym we wszystkich należących do Unii Europejskiej. Niewątpliwie przyczyni się ten fakt do zniesienia granic dla zastosowań podpisu elektronicznego w obszarze od Lizbony do Władywostoku. Usługa jest dostarczana przez Unizeto Technologies SA, kwalifikowany podmiot świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym - poprzez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji.

Przeczytaj więcej
e-Podpis pod Linuxem2010-08-31

CERTUM PCC jako pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych centrum certyfikacji w Europie udostępniło aplikację do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego funkcjonującego w środowisku systemu operacyjnego Linux. To znaczący krok w kierunku rozwoju niezależności technologicznej podpisu elektronicznego, dzięki któremu także zwolennicy alternatywnych systemów operacyjnych będą mogli posługiwać się e-podpisem.

Przeczytaj więcej
Złoty "Laur Klienta 2010" w kategorii Podpis Elektroniczny dla Unizeto2010-08-02

Unizeto Technologies SA uplasowała się na 1. miejscu w tegorocznych badaniach, które wyłoniły najpopularniejsze marki, usługi i produkty na krajowym rynku, zdobywając w kategorii "podpis elektroniczny" złote godło "Laur Klienta 2010".

Przeczytaj więcej
Podsumowanie Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 20102010-06-11

W dniach 9 - 11 czerwca 2010 r., w Międzyzdrojach, w Hotelu Amber Baltic odbyła się X edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego - EFPE 2010, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz Związku Banków Polskich.

Przeczytaj więcej
WebNotarius® – rozszerzona usługa weryfikacji certyfikatów i podpisów elektronicznych2010-04-20

Od 20 kwietnia 2010 CERTUM PCC udostępnia pod nową nazwą WebNotarius® usługę weryfikacji podpisów elektronicznych oraz certyfikatów klucza publicznego. WebNotarius® – to zmodyfikowana i rozszerzona wersja usługi e-Notarius, którą eksperci IDABC wskazali jako prawidłowy model walidacji e-podpisów i certyfikatów PKI zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego. WebNotarius® jest usługą sieciową (web service) dostępną dla wszystkich użytkowników e-podpisu pod adresem www.webnotarius.pl.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane Unizeto od teraz mają status certyfikatów zaufanych w skali globalnej2010-01-08

8 stycznia 2010 roku, opublikowany został raport potwierdzający zgodność kwalifikowanych usług certyfikacyjnych świadczonych przez Unizeto Technologies SA ze światowymi standardami WebTrust określonymi przez organizację AICPA/CICA. Tym samym nasze CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji - jako jedyny polski urząd certyfikacji - znalazło się w bardzo wąskim gronie globalnie zaufanych centrów certyfikacji, świadczących kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym.

Przeczytaj więcej
CERTUM jako pierwsze centrum certyfikacji w Europie Środkowej będzie świadczyć usługi Extended Validation2009-11-25

Na podstawie audytu zakończonego 20 października 2009 r. niezależni audytorzy z firmy Ernst & Young potwierdzili przygotowanie Unizeto Technologies SA do świadczenia usług certyfikacyjnych, zgodnie z międzynarodowymi standardami WebTrust Certification Authorities – Extended Validation Audit Criteria, ustanowionymi przez organizację AICPA/CICA. Oznacza to, że usługi CERTUM PCC realizowane są zgodnie z najwyższymi światowymi normami bezpieczeństwa i weryfikacji, ustalonymi dla centrów certyfikacji. Została tym samym potwierdzona gotowość CERTUM PCC do świadczenia usług typu Extended Validation (EV).

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies S.A. uzyskała certyfikat WSK2009-09-30

25 września 2009 r. Unizeto Technologies SA otrzymała Certyfikat potwierdzający, że sprzedaż przez Spółkę produktów i usług oraz projektowanie i wytwarzanie przez nią rozwiązań jest realizowane z zachowaniem wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) i spełnia wymogi normy PN-N-19001:2006. W zakres ten wchodzą także zarządzanie i wydawanie certyfikatów infrastruktury klucza publicznego, a więc usługi związane z podpisem elektronicznym świadczone przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji.

Przeczytaj więcej
Polska platforma walidacji "e-Notarius" z Unizeto wskazana jako jedna z trzech zgodnych z wymaganiami unijnymi2009-08-06

Przedstawiciele wspólnotowego programu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) - na spotkaniu grupy eksperckiej do spraw podpisu elektronicznego (The eSignature Expert Group) 30 lipca br w Brukseli - ocenili przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej ponad dwadzieścia europejskich rozwiązań umożliwiających walidację certyfikatów i podpisów elektronicznych. Celem weryfikacji i oceny obecnych rozwiązań jest wypracowanie stanowiska Komisji Europejskiej i podjęcie decyzji określającej metodę walidacji dostępną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i obywateli krajów członkowskich. Wybrane rozwiązanie powinno w sposób łatwy i szybki weryfikować zarówno certyfikaty jak i podpisy elektroniczne funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej (EU) jak i poza nią.

Przeczytaj więcej
Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych – po raz pierwszy w Polsce całkowicie przez Internet!2009-07-20

19 lipca 2009 r. Unizeto Technologies uruchomiło nowy system umożliwiający odnawianie on-line certyfikatów kwalifikowanych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Dzięki temu klienci CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji mogą załatwiać wszystkie formalności związane z certyfikatami kwalifikowanymi nie wychodząc z biura czy z domu, a także podczas podróży.

Przeczytaj więcej
Unizeto opracowuje raporty nt. e-podpisu dla Komisji Europejskiej2009-07-10

W ramach projektu IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) Komisja Europejska, za pośrednictwem specjalistycznej kancelarii prawniczej Time.Lex z Brukseli, zleciła Unizeto Technologies opracowanie krajowych raportów nt. podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usługi walidacji podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
Uwaga - od 21 lipca 2009 r. elektroniczne kontakty z ZUS wyłącznie z certyfikatem kwalifikowanym !2009-07-06

Od 21.07.2009 r. płatnicy składek, przy wymianie danych drogą elektroniczną z ZUS, za pośrednictwem programu PŁATNIK lub Elektronicznego Urzędu Podawczego, będą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Przeczytaj więcej
Odbyło się IX Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego2009-06-06

Od 3 do 5 czerwca 2009 r. w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach trwały obrady 9 edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2009, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka oraz Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Przeczytaj więcej
Kolejne udogodnienia dla użytkowników podpisu elektronicznego2009-05-23

Od 23 maja bieżącego roku certyfikaty kwalifikowane wydawane przez CERTUM PCC można nabyć także za pomocą Kart Aktywacyjnych. Ułatwia to zakup kolejnego certyfikatu, umożliwia uzyskanie go drogą elektroniczną i pobranie go na posiadaną kartę kryptograficzną. Wpływa ponadto na obniżenie kosztów związanych z korzystaniem z podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
uniF@ktura - nowa usługa dla biznesu2009-05-11

Unizeto Technologies rozszerza swoją ofertę w zakresie obsługi faktur elektronicznych wprowadzając od 11 maja 2009 r. na polski rynek nową usługę pod nazwą uniF@ktura.

Przeczytaj więcej
Weryfikacja oraz pobranie UPO - najnowsza usługa CERTUM PCC dla systemu e-Deklaracje2009-05-04

W dniu 4 maja 2009 r. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji udostępniło w ramach usługi e-Notarius nową funkcjonalność adresowaną do osób fizycznych i prawnych, które złożyły i składać będą elektroniczne deklaracje podatkowe PIT przez system e-Deklaracje. Usługa umożliwia pobranie i weryfikację poprawności oraz zapis w formie pliku Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisanego elektronicznie przez Ministerstwo Finansów.

Przeczytaj więcej
Oprogramowanie "proCertum PKI Server" dla Mołdawii2009-04-30

Unizeto Technologies SA dostarczy oprogramowanie "proCertum PKI Server" dla Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) z Mołdawii (Republica Moldova). ProCertum PKI Server to oprogramowanie, które udostępnia funkcje dla innych aplikacji korzystających z infrastruktury klucza publicznego (PKI) za pośrednictwem usługi WebService. Umożliwia m.in.: podpisywanie danych w formatach XAdES i CAdES, podpisywanie wiadomości e-mail (S/MIME), szyfrowanie i deszyfrowanie danych oraz weryfikację danych zapisanych w formacie XAdES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X, XAdES-A.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies rozpoczyna sprzedaż certyfikatów SSL na rynku rosyjskim2009-04-27

27 kwietnia 2009 r. Unizeto Technologies SA podpisała umowę partnerską z "ANK" SA (Sankt Petersburg, Rosja), na mocy której certyfikaty SSL wydawane przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji będą sprzedawane na terenie Federacji Rosyjskiej. Zawarta umowa partnerska jest efektem trzyletniej współpracy technologicznej obu firm, realizowanej na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i świadczeniu usług, zawartego 25.05.2006 r.

Przeczytaj więcej
Zestawy CERTUM już do nabycia w salonach VOBIS
- certyfikat kwalifikowany w jeden dzień dostępny w całej Polsce!
2009-04-23

Od dziś w ponad 100 salonach sieci Vobis oraz w sklepie internetowym Vobis.pl dostępne są zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wchodzące w skład zestawów certyfikaty kwalifikowane wydawane są przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji należące do Unizeto Technologies SA. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego jest niezbędny między innymi przy: przesyłaniu deklaracji ZUS, „załatwianiu” drogą elektroniczną formalności w urzędach administracji publicznej, składaniu e-Deklaracji podatkowych oraz zawieraniu umów i wystawianiu faktur w formie elektronicznej.

Przeczytaj więcej
Uwaga: Prace konserwacyjne systemów certyfikacyjnych CERTUM PCC2009-04-17

Informujemy, że w czasie najbliższego weekendu tj. od dnia 18.04.2009 (sobota) od godziny 20:00 do dnia 19.04.2009 (niedziela) do godziny 16:00, w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi mogą wystąpić utrudnienia z dostępem do usług świadczonych przez CERTUM PCC.

Przeczytaj więcej
Unizeto realizuje nowy projekt inwestycyjny z dofinansowaniem unijnym2009-04-08

W dniu 7 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unizeto Technologies SA jako Beneficjentem została podpisana umowa na dofinansowanie projektu "System on-line zarządzania zintegrowanym procesem obsługującym nowoczesne i tradycyjne kanały wymiany informacji i dokumentów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa  1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", poddziałanie 1.1.2.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty CERTUM rozpoznawane jako zaufane w oprogramowaniu Java2009-03-26

Unizeto Technologies SA i korporacja Sun Microsystems podpisały porozumienie, na mocy którego oprogramowanie Java będzie wspierać wszystkie certyfikaty niekwalifikowane wydane przez CERTUM PCC. Tym samym Unizeto Technologies SA dołącza do wąskiego grona międzynarodowych centrów certyfikacji, których certyfikaty rozpoznawane są jako zaufane przez ponad 99% użytkowników sieci Internet, korzystających z najpopularniejszych przeglądarek internetowych oraz posiadają wsparcie oprogramowania liderów światowego rynku IT, takich jak Microsoft, IBM czy też Sun Microsystems.

Przeczytaj więcej
Unizeto oferuje nowoczesną platformę klasy workflow2009-03-25

Unizeto Technologies S.A. wprowadza na rynek od kwietnia br. nową kolejną wersję systemu Edicta – nowoczesnej platformy klasy workflow służącej do obsługi zaawansowanych procesów biznesowych oraz umożliwiającej integrację z systemami dziedzinowymi oraz usługami zewnętrznymi różnych producentów i dostawców, w tym z usługami PKI oraz kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. W maju br. Edicta w nowej wersji 2.0 zostanie wprowadzona do sprzedaży także poprzez kanał sprzedaży partnerskiej.

Przeczytaj więcej
Dobre wyniki Unizeto Technologies w roku 20082009-03-10

W roku kalendarzowym 2008 Spółka uzyskała przychody w wysokości 130 mln zł, z czego 61% to przychody ze sprzedaży usług i produktów własnych. Rok obrotowy 2008/2009, kończący się 30 kwietnia br., zostanie więc zamknięty zgodnie z ubiegłorocznymi planami zarządu, a zysk netto przewyższy ubiegłoroczny. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju Spółki w czasach kryzysu światowego.

Przeczytaj więcej
Bezpieczny podpis elektroniczny wykorzystywany do inicjatyw ustawodawczych2009-03-02

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM - zarejestrowany 14 stycznia br. przez Marszałka Sejmu RP, zbiera do 14 kwietnia br. minimum 100 000 podpisów pod projektem ustawy zakładającym możliwość odpisania od podstawy do opodatkowania do 12 000 zł rocznie w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy w Polsce można udzielić poparcia tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej poprzez podpis elektroniczny, posiadając certyfikat kwalifikowany.

Przeczytaj więcej
Karty aktywacyjne CERTUM – nowość na rynku usług związanych z podpisem elektronicznym2009-02-23

Unizeto Technologies S.A. wprowadza kolejne udogodnienie dla klientów przy sprzedaży usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. Od 25 lutego certyfikaty SSL służące do zabezpieczania witryn internetowych oraz certyfikaty niekwalifikowane zaufane CERTUM - umożliwiające między innymi szyfrowanie poczty elektronicznej i logowanie do systemów informatycznych - dostępne będą także za pośrednictwem Kart Aktywacyjnych CERTUM.

Przeczytaj więcej
100.000 certyfikat kwalifikowany CERTUM wydany !2009-02-03

W dniu 27 stycznia 2009 roku o godzinie 14:32 CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wydało stutysięczny certyfikat kwalifikowany. Oznacza to, że Unizeto Technologies zachowuje w Polsce mocną pozycję lidera usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym zarówno pod względem wielkości i różnorodności palety usług, jak i ilości użytkowników z nich korzystających.

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny tanieje !2009-02-02

Od 2 lutego 2009 r. od godziny 0:00 obowiązuje nowy cennik zestawów CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
System Uwierzytelniania i Zarządzania Tożsamością z zastosowaniem podpisu elektronicznego dla PGE Górnictwo i Energetyka SA2009-01-27

Unizeto Technologies SA, jako wykonawca i integrator, podpisała 22 stycznia br. z PGE Górnictwo i Energetyka SA z siedzibą w Łodzi (dawniej BOT GiE SA) umowę na budowę i wdrożenie systemu uwierzytelniania i zarządzania tożsamością w oparciu o PKI dla spółek linii biznesowej wydobycia i wytwarzania Polskiej Grupy Energetycznej.

Przeczytaj więcej
Ponad 200 zwycięzców w konkursie "10. urodziny CERTUM"!2009-01-21

Wczoraj zakończył się rozpoczęty 10 grudnia ub. roku konkurs zręcznościowy "10. urodziny CERTUM", dla posiadaczy certyfikatów kwalifikowanych CERTUM. W trakcie jego trwania rozdano ponad 200 nagród - 32 calowych telewizorów LCD oraz odtwarzaczy DVD.

Przeczytaj więcej
Certyfikat kwalifikowany tego samego dnia już nie tylko w Punktach Rejestracji !2009-01-19

Przypominamy, że od nowego roku usługa "certyfikat w 1 dzień" jest dostępna nie tylko w Punktach Rejestracji, ale i w kilkudziesięciu Punktach Partnerskich CERTUM. Skorzystanie z możliwości uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w 1 dzień nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla naszych Klientów.

Przeczytaj więcej
Modernizacja środowiska informatycznego i PKI dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego2009-01-13

W dniu dzisiejszym Unizeto Technologies S.A., działając jako lider konsorcjum utworzonego z ProIntegra Sp. z o.o. z Katowic, podpisała z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (UKNF) umowę na realizację w ciągu 18 tygodni projektu „Standaryzacja środowiska użytkownika dla UKNF” o wartości 2 mln zł netto.

Przeczytaj więcej
Od dziś promocja noworoczna Zestawów CERTUM - dostawa do klienta za 1 zł !2009-01-05

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w styczniu 2009 r. wszystkie zakupy w sklepie internetowym CERTUM objęte są promocją. Promocja rozpoczyna się 05 stycznia 2009 r. o godz. 12.00 i kończy się 31 stycznia 2009 r. o godz. 23.59.

Przeczytaj więcej
Szczęśliwego podpisu elektronicznego w 2009 roku!2008-12-31

W kończącym się dziś 2008 roku minęło dokładnie 30 lat od światowych narodzin podpisu elektronicznego oraz 20 lat od opublikowania pierwszego standardu klucza publicznego - X.509. W 1995 roku powstał pierwszy na świecie urząd certyfikacji świadczący publiczne usługi związane z podpisem elektronicznym. Na tym tle zupełnie nieźle prezentuje się Polska, gdzie zaledwie 3 lata później powstał pierwszy publiczny urząd certyfikacji - CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji uruchomiony przez Unizeto w dniu 15 grudnia 1998 roku.

Przeczytaj więcej
System masowej obsługi e-Faktur Unizeto dla P4 Sp. z o.o. - niezależnego operatora telefonii komórkowej Play2008-12-29

Na mocy zawartej 1 grudnia 2008 r. umowy z P4 Sp z o.o. Unizeto Technologies SA zaadaptowała i pomyślnie wdrożyła System Obsługi e-Faktur. Już w połowie grudnia wygenerowane zastały pierwsze faktury elektroniczne dla klientów Play.

Przeczytaj więcej
Świętuj z nami 10. urodziny CERTUM – codziennie 10 nagród do wygrania!2008-12-06

15 grudnia 2008 r. mija 10 lat od rozpoczęcia działalności pierwszego w Polsce centrum certyfikacji świadczącego publicznie usługi związane z podpisem elektronicznym. Z tej okazji ogłaszamy konkurs zręcznościowy dla wszystkich posiadaczy zestawów CERTUM z certyfikatem kwalifikowanym. Wygraj telewizor LCD lub odtwarzacz DVD! - szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie www.konkurs.certum.pl

Przeczytaj więcej
Kwalifikowany znacznik czasu CERTUM dla Federalnej Służby e-Przetargów w Belgii2008-12-03

W dniu 03.12.2008 r. Federal Public Service Personnel and Organization - FPSP&O (Bruksela, Belgia) złożyła do Unizeto Technologies SA zamówienie na świadczenie usługi kwalifikowanego znacznika czasu przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji.

Przeczytaj więcej
Promocja Mikołajkowa Zestawów CERTUM - dostawa do klienta za 1 zł !2008-11-18

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w dniach od 18 listopada do 14 grudnia 2008 r. wszystkie zakupy w sklepie internetowym CERTUM objęte są promocją. Promocja rozpoczyna się 18 listopada o godz. 12.00 i kończy się 14 grudnia na minutę przed północą.

Przeczytaj więcej
(ostatnia aktualizacja 2008-11-14)
Coraz szybciej, coraz łatwiej. Certyfikat kwalifikowany tego samego dnia !
2008-11-06

Prace rozwojowe prowadzone w Unizeto Technologies sprawiły, że dzisiaj zarówno zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego jak i certyfikaty kwalifikowane można uzyskać zdecydowanie szybciej i znacznie łatwiej niż dotychczas.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies dostarcza rozwiązania podpisu elektronicznego dla Mołdawii2008-09-22

W dniu 18 września 2008 r. został zawarty kontrakt pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Centrul de Telecomunicaţii Speciale" (CTS) www.cts.md z Kiszyniowa (Republika Mołdowa) a Unizeto Technologies S.A. na dostawę autorskiego oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (proCertum SmartSign), narzędzi do podpisywania poprzez strony WWW i poprzez portale internetowe oraz świadczenie usług wsparcia, tj. supportu, maintenance i konsultacji technicznych.

Przeczytaj więcej
"CERTUM mini" - nowy zestaw do składania bezpiecznego podpisu2008-09-02

Z dniem 01.09.2008 r. Unizeto Technologies SA wprowadziła do oferty nowy zminiaturyzowany zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego - Zestaw CERTUM mini.

Przeczytaj więcej
Uruchomienie nowej usługi dla Krajowej Rady Komorniczej w Elektronicznym Urzędzie Podawczym ZUS2008-07-28

Na zlecenie ZUS, w związku z wnioskiem Krajowej Rady Komorniczej (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw) Unizeto Technologies S.A. wykonała i wdrożyła nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) dla ZUS, w wyniku czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia od 28 lipca 2008 r. usługę umożliwiającą uprawnionym przedstawicielom Krajowej Rady Komorniczej składanie przez Internet wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – EKS) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wystawianego przez kwalifikowane centra certyfikacji.

Przeczytaj więcej
Zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można już kupić w salonach PLAY-GERMANOS2008-06-20

Unizeto Technologies S.A. zawarła 20 czerwca 2008 r. umowę partnerską z GERMANOS POLSKA Sp. z o.o. sprzedającą usługi telefonii komórkowej PLAY. Dzięki temu zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można teraz od ręki nabyć w każdym z 366 salonów sprzedaży PLAY - GERMANOS w kraju.

Przeczytaj więcej
Informacja dla nabywców Zestawu CERTUM2008-06-10

Szanowni Klienci,
Z powodu strajku Poczty Polskiej, trwającego od 03 czerwca 2008, mogą nastąpić opóźnienia w realizacji Państwa zamówień i doręczaniu kodów PUK. Za powstałe utrudnienia z przyczyn niezależnych od nas, przepraszamy.

Przeczytaj więcej
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2008 zakończone2008-06-09

W dniach 4 - 6 czerwca 2008 r. odbyła się w Międzyzdrojach doroczna ósma edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE), pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

Przeczytaj więcej
Kupuj przez Internet. Trzy proste kroki do własnego podpisu elektronicznego: zakup zestawu – aktywacja karty – pobranie certyfikatu2008-05-31

także: zakup zestawów z certyfikatem kwalifikowanym CERTUM - od ręki.

Od 31 maja 2008 r. Unizeto Technologies S.A. uruchomiła sprzedaż zestawów CERTUM poprzez sklep internetowy oraz Punkty Rejestracji CERTUM. Zaletą tego rozwiązania jest znaczne ułatwienie procesu pozyskania certyfikatu kwalifikowanego.

Przeczytaj więcej
Mobilne Punkty Potwierdzania Tożsamości dla Klientów CERTUM PCC - od dziś nie musisz opuszczać biura!2008-05-29

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Unizeto Technologies SA podpisała umowę o współpracy z Polską Grupą Pocztową SA (PGP), na mocy której potwierdzenie tożsamości (weryfikacja tożsamości) przy zakupie zestawów z certyfikatami kwalifikowanymi CERTUM będzie możliwe w siedzibie Klienta lub w innym wybranym miejscu. Usługa jest dostępna w 6 aglomeracjach: krakowskiej, łódzkiej, śląskiej, trójmiejskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

Przeczytaj więcej
Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM dla ZUS2008-05-15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Unizeto Technologies SA zawarły 13 maja br. umowę na świadczenie przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji w outsourcingu dla ZUS usług przetwarzania danych, w tym kwalifikowanej usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP). Podstawowym komponentem EUP jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza. EUP bazuje na kwalifikowanej usłudze "Poświadczenia przedłożenia i odbioru" wpisanej przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych usług certyfikacyjnych prowadzonego w jego imieniu przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
CERTUM PCC świadczy usługę EUP dla ZUS od lipca 2006 r. Obecna rozszerzona umowa została zawarta na 1 rok.

Przeczytaj więcej
Dwie umowy Unizeto Technologies z Gminą Miasto Szczecin2008-05-14

W dniu 13 maja 2008 r. Unizeto Technologies SA, w wyniku wygranego przetargu, podpisała umowy z Gminą Miasto Szczecin na:

 • dostawę 120 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem,
 • usługę generowania niekwalifikowanych zaufanych certyfikatów przeznaczonych do składania podpisu elektronicznego i świadczenia związanych z tym usług certyfikacyjnych.
Przeczytaj więcej
Tytuły "Usługa Roku 2008 Pomorza Zachodniego" oraz "Złota Firma" dla Unizeto Technologies2008-05-12

W dniu 10 maja 2008 roku, podczas XL Pomorskich Dni Techniki organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), Unizeto Technologies SA została uhonorowana dwoma tytułami:

 1. „Usługa Roku 2008 Pomorza Zachodniego” za opracowanie usługi - walidacja danych pod nazwą „e-Notarius” oraz udostępnienie jej przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, świadczącym kwalifikowane usługi związane z podpisem elektronicznym
 2. „Złota Firma” – w uznaniu zasług dla rozwoju i promocji regionalnej, środkowopomorskiej gospodarki, popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technik i technologii w produkcji, inwestycjach i usługach, osiągniętych w okresie 40-lecia Pomorskich Dni Techniki.
Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny - nowe karty kryptograficzne w ofercie Unizeto Technologies2008-04-23

Unizeto Technologies SA wprowadza do swej oferty nową kartę kryptograficzną cryptoCertum 3.0 przeznaczoną do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (tzw. komponent techniczny zgodny z wymaganiami Ustawy o podpisie elektronicznym). Zamawiane od 1 maja 2008 r. wszystkie zestawy CERTUM do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zawierać będą ten model karty. Karta cryptoCertum 3.0 zapewnia bezpieczne generowanie, przechowywanie i wykorzystywanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów. Jest oparta na mikroprocesorze kryptograficznym z systemem operacyjnym Starcos 3.0 - posiada poszerzoną funkcjonalność względem karty poprzednio stosowanej w bezpiecznych zestawach do składania podpisu elektronicznego. Umożliwia przechowywanie nie jak dotychczas dwóch, ale nawet pięciu certyfikatów kwalifikowanych i do pięciu certyfikatów niekwalifikowanych wraz z parami kluczy.

Przeczytaj więcej
e-Notarius – sprawdź podpis elektroniczny (walidacja danych)2008-04-15

CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, działając jako Urząd Walidacji, udostępnia kwalifikowaną usługę e-Notarius, która umożliwia wiarygodne sprawdzenie poprawności podpisu elektronicznego i weryfikuje status certyfikatu klucza publicznego – dostarczając użytkownikowi zaświadczenie z przeprowadzonej weryfikacji. Usługa jest przeznaczona dla użytkowników podpisu elektronicznego, w tym także tych, którzy chcą zautomatyzować proces sprawdzenia (walidacji) dokumentów elektronicznych weryfikowanych za pomocą różnych certyfikatów i zapisanych w różnych formatach (ale zgodnych z rozporządzeniem w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego). (Dz.U. 2002 Nr 128, Poz. 1094).

Przeczytaj więcej
Komunikat specjalny w związku z sytuacją kryzysową w Szczecinie2008-04-08

Śnieżyca, jaka ostatniej nocy przeszła nad Szczecinem i częścią województwa zachodniopomorskiego pozbawiła prądu, a nawet wody większość mieszkańców miasta. Mokry i ciężki śnieg, deszcz ze śniegiem i powalone drzewa uszkodziły w wielu miejscach wieże i linie energetyczne oraz trakcję kolejową. Awaria, która nawiedziła Szczecin, jest największą od czasów drugiej wojny światowej. Przestały funkcjonować instytucje publiczne, urzędy, w tym także banki, poczta, szkoły, firmy i zakłady przemysłowe ( np. Stocznia Szczecińska czy też Zakłady Chemiczne w Policach). Nieczynne są także sklepy i stacje benzynowe. Nie kursują tramwaje, nie wyjeżdżają ze Szczecina pociągi PKP. Są bardzo poważne problemy z łącznością komórkową, nie ma sygnału z lokalnych rozgłośni RTV, nie działa większość stron WWW hostowanych w szczecińskich centrach danych.

Przeczytaj więcej
Uwaga: Interaktywny formularz zamówienia na zestawy CERTUM2008-04-07

Od dnia 08 kwietnia 2008 r. CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, uruchamia usługę zamawiania certyfikatów kwalifikowanych poprzez stronę WWW. Na www.certum.pl udostępniony będzie interaktywny formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie oraz przesłać dane niezbędne do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego.

Przeczytaj więcej
Infolinia Unizeto Technologies teraz całodobowa!2008-03-19

W związku z rosnącym zainteresowaniem zakupem i informacjami na temat certyfikatów kwalifikowanych CERTUM miło nam poinformować Państwa, że rozszerzamy czas pracy naszej Infolinii.

Przeczytaj więcej
CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne dla radców prawnych w Polsce2008-02-04

Unizeto Technologies SA podpisała z Krajową Radą Radców Prawnych umowę ramową na zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz legitymacje dla radców prawnych i aplikantów.

Przeczytaj więcej
Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane CERTUM dla Służby Zdrowia2008-02-02

Unizeto Technologies SA zaoferowała najlepsze warunki cenowe na sprzedaż certyfikatów i utrzymanie ważności dokumentacji medycznej i wygrała konkurs na dostawę Certyfikatów Elektronicznych dla subskrybentów z obszaru ochrony zdrowia pod nazwą „Podpis elektroniczny dla Medycyny".

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne dla litewskiego ZUS2008-01-07

Konsorcjum firm UAB "Metamodelis" z Wilna, Litwa (http://www.metamodelis.lt) i Unizeto Technologies SA ze Szczecina, Polska (http://www.unizeto.pl) – wygrało przetarg publiczny ogłoszony przez litewski Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (SoDra) - http://www.sodra.lt, będący odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Przeczytaj więcej
Posiadając certyfikat kwalifikowany można korzystać z systemu e-Deklaracje2008-01-03

Od 1 stycznia 2008 r. ruszył system e-Deklaracje, który umożliwia składanie 32 deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez każdego podatnika i płatnika, który ma certyfikat kwalifikowany i zgłosi na formularzu zawiadomienia ZAW-E1 do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie.

Przeczytaj więcej
Nowy certyfikat wydawcy dla płatników ZUS - wiadomość archiwalna (02.01.2008).2008-01-02

Z dniem 1 stycznia 2008r uzyskał ważność nowy certyfikat wydawcy CA-ZEW, niezbędny do wymiany dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy dedykowanych certyfikatów niekwalifikowanych wystawianych dla podmiotów-płatników składek, w tym biur rachunkowych.

Przeczytaj więcej
Nowy PŁATNIK (ZUS) obsługuje także certyfikaty kwalifikowane2007-11-02

W dniu 30.10.2007 r. opublikowana została nowa wersja 7.01.001 programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. a także w celu umożliwienia obsługi certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez wszystkie kwalifikowane Centra Certyfikacji w Polsce.

Przeczytaj więcej
Porozumienie partnerskie Unizeto Technologies S.A. z Centrul de Telecomunicaţii Speciale2007-10-17

W dniu 15.10.2007 r. w Kiszyniowie (Republika Mołdowa) w czasie konferencji ITSEC 2007 (International Workshop on Information Technologies and Security) zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Unizeto Technologies, a Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS).

Przeczytaj więcej
Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów – nowa usługa CERTUM2007-09-18

Decyzją Ministra Gospodarki z dn. 17 lipca 2007 r. została dokonana zmiana w Rejestrze Podmiotów Kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, rozszerzająca zakres świadczonych przez Unizeto Technologies S.A. usług o „wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów”.

Przeczytaj więcej
Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego EFPE 2007 zakończone2007-06-02

W dniach 30 maja - 01 czerwca 2007 r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE 2007 zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej.

Przeczytaj więcej
Oferta globalnych usług certyfikacyjnych Unizeto Technologies2007-05-29

Zarząd Unizeto Technologies SA przyjął nową strategię w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym, które udostępnia Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM. Jednym z głównym założeń przyjętej strategii jest radykalne zwiększenie aktywności Spółki na rynkach międzynarodowych i zdobycie silnej pozycji CERTUM jako uznanego europejskiego i światowego dostawcy usług certyfikacyjnych.

Przeczytaj więcej
Dwie nowe usługi kwalifikowane poszerzyły ofertę CERTUM2007-02-28

Decyzją z dn. 2 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki dokonał zmian w decyzji z dn. 30 grudnia 2002 r. o wpisie Unizeto Technologies S.A. do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, polegających na rozszerzeniu zakresu świadczonych usług o poświadczenia depozytowe oraz poświadczenia rejestrowe i repozytoryjne.

Przeczytaj więcej
Kontrakt na świadczenie usług znakowania czasem dla GlobalSign2007-01-15

W dniu 09.01.2007 r., Unizeto Technologies SA podpisała kontrakt z GlobalSign NV (Leuven, Belgia). W ramach podpisanej umowy należące do Unizeto Technologies - Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczyna świadczenie dedykowanej usługi Znacznika Czasu (TS - Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów centrum certyfikacji GlobalSign - TS Service świadczony będzie pod marką zamawiającego, co oznacza, że ścieżka certyfikacji będzie prowadziła do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign.

Przeczytaj więcej
Nowa szata graficzna serwisu www.certum.pl2006-11-06

Z przyjemnością witamy Państwa na nowej odsłonie serwisu www.certum.pl. Mamy nadzieję, że odświeżona szata graficzna przypadnie Państwu do gustu, a publikowane na serwisie informacje ułatwią korzystanie z naszych usług.

Przeczytaj więcej
Medal Europejski za Elektroniczny Urząd Podawczy2006-10-27

W dniu 23 października 2006 Unizeto Technologies SA otrzymała kolejny Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny oraz Business Centre Club za „Elektroniczny Urząd Podawczy”. Wyróżniony produkt jest systemem komputerowym, spełniającym wymogi ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, służącym do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Przeczytaj więcej
Nowe usługi kwalifikowane Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM2006-10-23

W dniu 17.10.2006 r. Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM należące do Unizeto Technologies, jako pierwsze w Polsce uzyskało zaświadczenie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert) umożliwiające rozszerzenie zakresu dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych o kolejne trzy usługi:

 • weryfikację statusu certyfikatów w trybie online (OCSP),
 • walidację danych (DVCS),
 • poświadczanie odbioru i przedłożenia (DA).
Przeczytaj więcej
Zakończenie budowy i organizacji Centrum Danych2006-10-04

30 września 2006 r. zakończył się rozpoczęty 1 lipca 2004 r. projekt "Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne" dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie 2.2.1.

Przeczytaj więcej
Porozumienie z Art-master Sp. z o.o. (Ukraina)2006-10-03

W dniach 25-30 września 2006 r. odbyła się w Jałcie III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo współczesnych systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych”, w której obradach uczestniczyli przedstawiciele Unizeto Technologies.

Przeczytaj więcej
Nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym. Co dalej?2006-07-25

Sejm przyjął 21 lipca br. nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym, polegającą na przesunięciu z 16 sierpnia 2006 r. na 1 maja 2008 r. terminu wejścia w życie przepisów regulujących zasady składania podań i wniosków oraz wykonywanie innych czynności w postaci elektronicznej przez odbiorców usług certyfikacyjnych.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies S.A. uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego2006-06-26

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wydała w dniu 21.06.2006 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, stwierdzające zdolność Unizeto Technologies do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Przeczytaj więcej
Standard faktury elektronicznej2006-06-22

W celu ujednolicenia wymiany faktur elektronicznych Instytut Logistyki i Magazynowania, Unizeto Technologies SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa opracowały standardowy wzorzec faktury elektronicznej dostosowany do wymagań i warunków polskich, oparty na standardzie EDI-XML GS1.

Przeczytaj więcej
VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego zakończone2006-06-12

W dniach 7-9 czerwca odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VI Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2006 (EFPE), w którym wzięło udział ponad 100 uczestników z 16 krajów Europy i Azji: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch, Ukrainy i Polski.

Przeczytaj więcej
Porozumienie partnerskie z ANK S.A. z Sankt Petersburga2006-05-29

W dniu 25 maja 2006 r. Unizeto Technologies SA  podpisała porozumienie o współpracy z rosyjską firmą  „ANK” S.A.

Przeczytaj więcej
CERTUM PCC oferuje usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP)2006-05-22

Usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP), której podstawowym komponentem jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), udostępnia bezpieczny i wiarygodny mechanizm wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy interesantami a organami administracyjnymi zobowiązanymi wprowadzić od dnia 16.08.2006 r. elektroniczny obieg dokumentów. Odbiorcami usługi są podmioty realizujące zadania publiczne.

Przeczytaj więcej
Nowy oddział Unizeto Technologies SA w Katowicach2006-04-28

18 kwietnia 2006 r. utworzony został Oddział Unizeto w Katowicach.

Przeczytaj więcej
Przewa technologiczna2006-04-20Uprzejmie informujemy, że z uwagi na prace konserwacyjne, CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji nie będzie oferowało usług certyfikacyjnych (poza wnioskami o unieważnienie) od godziny 14.00 dnia 21.04.2006 do godziny 08.00 dnia 24.04.2006. Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

Przeczytaj więcej
Prace konserwacyjne2006-04-09

W dniu dziejszym na serwerach CERTUM przeprowadzane są prace konserwacyjne. Z uwagi na prowadzone prace, w godzinach nocnych dnia dzisiejszego, mogą wystąpić przerwy w dostępności usług certyfikacyjnych i stron WWW. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przeczytaj więcej
Już ponad 1 000 000 certyfikatów wydanych przez Unizeto Technologies SA2006-03-20

W dniu 16 marca 2006 roku CERTUM wydało milionowy certyfikat klucza publicznego.

Przeczytaj więcej
Certyfikat PN-I-07799-2:2005 (BS7799-2:2002) dla Unizeto Technologies SA2006-02-09

Po pozytywnej ocenie audytorów BVQI (Bureau Veritas Quality International) Polska Sp. z o.o., dnia 01 lutego 2006, Unizeto otrzymało certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-I-07799-2:2005 (identycznej z normą BS7799-2:2002)

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies SA otrzymało certyfikat jakości AQAP 2110:20032006-01-16

Celem opracowania i wdrożenia w Unizeto systemu jakości zgodnego z AQAP (Allied Quality Assurance Publication) było spełnienie wymagań NATO dotyczących zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych produkcji i dostawach. Dokumenty AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem normy jakości serii ISO 9000 i określają wymagania do kontraktów dostaw dla wojska.

Przeczytaj więcej
Zmiany nazw handlowych certyfikatów kwalifikowanych2006-01-09

Informujemy, iż z użycia wychodzi skrót "CCK", którym opisywane były dotąd dostępne w naszej ofercie certyfikaty kwalifikowane.

Przeczytaj więcej
Nowe zaświadczenie certyfikacyjne2006-01-04

Dnia 04.01.2006 r. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji otrzymało nowe zaświadczenie certyfikacyjne wydane przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Zaświadczenie to umożliwia świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych (m. in. znakowanie czasem oraz wydawanie certyfikatów kwalifikowanych).

Przeczytaj więcej
Nowy numer faksu CERTUM2005-10-10

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym uruchomiono nowy numer faksu CERTUM: +48 91 4801 222. Prosimy o kierowanie korespondencji dotyczącej usług certyfikacyjnych na nowy numer.

Przeczytaj więcej
Podpis kwalifikowany jest bezpieczny !!! – odpowiedź na „rewelację” z G DATA2005-10-01

G DATA Software Sp. z o.o. ze Szczecinka ogłosiła, że ”podpis kwalifikowany nie jest bezpieczny”…. „ i zapewne wszystkie komercyjne aplikacje do podpisu kwalifikowanego, niezależnie od kraju pochodzenia, takiego bezpieczeństwa nie zapewniają”. Informacja ta jest nieprawdziwa, a przez to bardzo szkodliwa dla rozwijającego się rynku podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie E-faktur2005-08-04

4 sierpnia 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej; zasady przechowywania oraz tryb udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 133, poz. 1119).

Przeczytaj więcej
V edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego - Podsumowanie2005-06-07

W dniach 1-3 czerwca w Międzyzdrojach odbyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2005 (EFPE). Była to już piąta edycja, największej w Polsce, dorocznej, międzynarodowej konferencji poświęconej teorii i praktyce zastosowania podpisu elektronicznego w gospodarce i w administracji państwowej.

Przeczytaj więcej
„Pomorski Produkt Roku 2005” dla proCertum Form2005-05-11

W dniu 7 maja 2005 Unizeto Technologies S.A. w konkursie „Pomorski Produkt Roku 2005” organizowanym pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie przy współpracy z Radą Regionalną Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku otrzymało medal za proCertum Form – system umożliwiający bezpieczne przesyłanie dokumentów elektronicznych w postaci podpisanych elektronicznie i zaszyfrowanych plików.

Przeczytaj więcej
Unizeto Technologies SA wpisana do KRS2005-05-04

W dniu 2 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie (Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dokonał wpisu przekształcenia Unizeto Sp. z o.o. w Unizeto Technologies Spółka Akcyjna, pod numerem KRS 0000233499.

Przeczytaj więcej
Medal Europejski za kwalifikowane usługi certyfikacyjne2005-04-23

14 kwietnia 2003 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość, podczas której Unizeto otrzymała czwarty już Medal Europejski. Tym razem wyróżnione zostały usługi świadczone przez CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji.

Przeczytaj więcej
Unizeto realizuje projekt Budowa i organizacja Centrum Danych realizującego misje krytyczne"2005-03-22

Unizeto rozpoczęło budowę nowego Centrum Danych zlokalizowanego w Szczecinie. Centrum Danych przeznaczone będzie do realizacji usług outsourcingowych, między innymi usług:  Zaufanej Trzeciej Strony związanych z podpisem elektronicznym (w tym Centrum Certyfikacji klucza publicznego), przetwarzania systemów bazodanowych, ASP, hostingu, kolokacji, archiwum elektronicznego oraz obsługi korespondencji masowej.

Przeczytaj więcej
Targi CeBIT 20052005-03-09

W dniach 10-16 marca 2005 r. zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na światowych targach technologii IT CeBIT 2005 w Hanowerze. Podobnie jak w ubiegłym roku, Unizeto prezentować będzie proCertum PKI System – służący do budowy infrastruktury klucza publicznego oraz aplikacje wspierające praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej
Unizeto na targach CeBIT2004-03-24

W dniach 18-24 marca 2004 r. Unizeto brało udział w światowych targach informatycznych CeBIT 2004 w Hanowerze. Firmowe stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przeprowadzono wiele rozmów dotyczących oferty Unizeto PKI Software House oraz usług Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM . Rozmówcy zainteresowani ofertą pochodzili z 45 krajów.

Przeczytaj więcej
500 000 certyfikatów z Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM2004-01-22

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM , w szóstym roku działalności w rok od wydania pierwszego certyfikatu kwalifikowanego wydało 500-tysięczny certyfikat klucza publicznego.

Przeczytaj więcej
Pilotowe wdrożenie w Agencji Rynku Rolnego2004-01-06

Unizeto przeprowadziło pilotowe wdrożenie z zakresu infrastruktury klucza publicznego na rzecz ARR.

Przeczytaj więcej
5 lat Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM2003-12-15
W grudniu 2003 roku Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM obchodziło podwójny jubileusz:
 • 5 rocznicę powstania (15.12.1998 roku) oraz
 • 1 rocznicę wpisania, jako pierwszego polskiego centrum certyfikacji, na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym (31.12.2002 roku).
Przeczytaj więcej
Unizeto PKI SOFTWARE HOUSE - wkrótce nowe wersje oprogramowania2003-08-07
Niebawem udostępnione zostaną przez Unizeto trzy nowe aplikacje z rodziny oprogramowania proCertum:
 • proCertum Combi – realizująca usługi PKI: podpis elektroniczny w formacie ETSI, weryfikacja podpisu, szyfrowanie i deszyfrowanie danych, oznaczanie wiarygodnym czasem, weryfikacja statusu certyfikatu,
 • proCertum SecureSign – realizująca usługę bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnego z Ustawą o podpisie elektronicznym,
 • proCertum SecureSignVer – służąca do weryfikacji podpisów elektronicznych w formacie ETSI.
Przeczytaj więcej
Root Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM w oprogramowaniu Microsoft2003-07-29

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM zostało uznane za zaufany urząd certyfikacji w oprogramowaniu firmy Microsoft. Najnowsza lista certyfikatów głównych w ramach programu Microsoft Root Certificate Program została opublikowana 22 lipca 2003 roku.

Przeczytaj więcej
400-tysięczny certyfikat z Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM2003-07-14

Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM do 14 lipca 2003 roku wyemitowało łącznie ponad 400 000 certyfikatów klucza publicznego.

Przeczytaj więcej
III Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego2003-06-08

W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Międzyzdrojach III edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Konferencję zorganizowały: Unizeto Sp. z o.o i Politechnika Szczecińska oraz (jako współorganizatorzy): IBM Polska, Novell Polska, Oracle Poland, Omnikey, nCipher, Giesecke & Devrient GmbH.

Przeczytaj więcej
Ważne dla Płatników składek ZUS2003-04-05

Od 1 kwietnia 2003 roku rozszerzony zostaje obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS w postaci elektronicznej o następną grupę płatników.

Przeczytaj więcej
Uroczystość wręczenia premierowi pierwszego kwalifikowanego certyfikatu2003-02-01

W dniu 1 lutego 2003 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia premierowi Leszkowi Millerowi pierwszego w Polsce kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego.

Przeczytaj więcej
Unizeto wyłącznym dystrybutorem na Polskę kart kryptograficznych STARCOS firmy Giesecke & Devrient GmbH2003-01-05

Od stycznia 2003 roku Unizeto jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę kart kryptograficznych STARCOS firmy Giesecke & Devrient GmbH.

Przeczytaj więcej
Pierwsze w Polsce Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM stało się faktem2002-12-31

Minister Gospodarki decyzją Nr 1/014497/02 dokonał 31 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Sp. z o.o. w Szczecinie do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym.

Przeczytaj więcej
Unizeto partnerem Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji2002-12-23

Oracle Polska utworzył internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Ma ono dostarczać podmiotom publicznym informacji dotyczących projektów informatycznych.

Przeczytaj więcej
Unizeto Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę na usługi podpisu elektronicznego dla ZUS2002-12-20

Dnia 16 grudnia 2002 roku została podpisana kolejna 3-letnia umowa na świadczenie przez Centrum Certyfikacji CERTUM usług wystawiania i utrzymywania certyfikatów klucza publicznego dla potrzeb elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a płatnikami składek, OFE i kasami chorych oraz usług związanych z SDWI (Systemem Dwustronnym Wymiany Informacji KSI ZUS).

Przeczytaj więcej
Unizeto posiada system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:20002002-12-18

Uroczystość wręczenia przyznanego Unizeto Certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000 odbyło się w dniu 17 grudnia 2002 roku o godzinie 1300 w siedzibie firmy.

Przeczytaj więcej
Wytworzenie kluczy polskiego roota narodowego2002-12-18

16.12.2002 r. w Centrum Certyfikacji i Zaufania CENTRAST o godzinie 8.58 została wygenerowana dla Ministra Gospodarki para kluczy, które będą służyły do uruchomienia systemu bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce.

Przeczytaj więcej
CERTUM w produktach Softerra Inc.2002-11-26

Światowy lider w produkcji oprogramowania wspierającego i zarządzającego usługami katalogowymi Softerra Inc. (http://www.softerra.com) umieści we wszystkich swoich produktach serwis ldap://directory.certum.pl jako przykładowy serwer usług katalogowych.

Przeczytaj więcej
Pieczęć WebTrust dla Unizeto2002-11-19

19 listopada 2002 roku American Institute of Certified Public Accountants opublikował na stronach WebTrust informację o otrzymaniu przez Unizeto (Centrum Certyfikacji CERTUM) certyfikatu WebTrust, na podstawie raportu z audytu z dnia 21.10.2002r. przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young.

Przeczytaj więcej
Zakończył się audyt WebTrust w CC CERTUM2002-10-15

W Unizeto zakończył się audyt CERTUM - Centrum Certyfikacji Powszechnego, przeprowadzony według standardu WebTrustSM/TM przez firmę Ernst & Young. Audyt przebiegał w okresie od 15 lipca do 10 października 2002 r.

Przeczytaj więcej
Podpis elektroniczny w kolejnej szczecińskiej instytucji2002-10-04

3 października 2002 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego przedstawiciele najwyższych władz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu pobrali certyfikaty do zabezpieczania poczty elektronicznej wystawione przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM.

Przeczytaj więcej
Perspektywy e-podpisu, echa konferencji EFPE w Międzyzdrojach2002-10-03

W dniach 26-28 września 2002 r. w Międzyzdrojach odbyła się druga z cyklu międzynarodowych konferencji - Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. Spotkanie, zorganizowane przez Unizeto sp. z o.o., zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Obecni byli między innymi: Alexander Tettenborg – Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii w Niemczech, Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny z firmy nCipher z Niemiec, Soren Duus Ostergaard – IBM z Danii.

Przeczytaj więcej
Unizeto wprowadza podpis elektroniczny do samorządów2002-09-30

W dniu 30 września 2002 r. w Urzędzie Miasta w Szczecinie po raz pierwszy w Polsce uchwała władz samorządowych została podpisana elektronicznie.

Przeczytaj więcej
Projekt dla KDPW2002-09-12

W dniu 6 września 2002 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą w Warszawie przekazał informację o wyborze firmy Unizeto Sp. z o.o. jako dostawcy rozwiązań w zakresie zabezpieczania informacji w formie zapisu elektronicznego przed nieuprawnionym dostępem.

Przeczytaj więcej
Serwis Podpis Elektroniczny w Onet.pl2002-08-26

Onet.pl S.A., we współpracy z UNIZETO Sp. z o.o., uruchomił serwis internetowy Podpis Elektroniczny oferujący możliwość nabycia certyfikatów uwiarygadniających podpisy elektroniczne.

Przeczytaj więcej
Unizeto składa wniosek do Ministerstwa Gospodarki2002-08-23

W dniu 23 sierpnia br. Unizeto Sp. z o.o. złożyła w Ministerstwie Gospodarki wniosek o wpisanie do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Przeczytaj więcej
Unizeto wdroży system Infrastruktury Klucza Publicznego w PZU Życie2002-07-12

12 lipca 2002 roku Unizeto Sp. z o.o. podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna umowę na wdrożenie kompleksowego systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure - PKI). Wdrożenie obejmie swym zasięgiem wszystkie placówki PZU Życie SA na terenie kraju. Uruchomienie systemu planowane jest na początek drugiej połowy 2003 roku.

Przeczytaj więcej
Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM otrzymało Medal Europejski2001-03-15

Medal Europejski w drugiej edycji konkursu przypadł pierwszemu w Polsce Powszechnemu Centrum Certyfikacji CERTUM .

Przeczytaj więcej
CERTUM Centrum Certyfikacji Powszechne - rozszerza ofertę publicznych usług certyfikacyjnych2000-04-11

W dniu 11 kwietnia 2000 r. prowadzone przez Unizeto Centrum Certyfikacji CERTUM rozpoczęło - po raz pierwszy w Polsce - komercyjne świadczenie publicznych usług emisji i zarządzania certyfikatami klucza publicznego zgodnych ze standardami X.509 oraz PKCS#7.

Przeczytaj więcej
Unizeto świadczy masowe usługi certyfikacyjne dla płatników ZUS1999-02-22

22 lutego 1999 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Unizeto Sp. z o.o. na świadczenie usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym dla uczestników elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy ZUS, płatnikami składek i podmiotami zewnętrznymi - w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki.

Przeczytaj więcej
Powstało CERTUM - pierwsze w kraju Centrum Certyfikacji Klucza Publicznego1998-12-15

Unizeto Sp. z o. zakończyła projekt zbudowania infrastruktury sprzętowej, programowej i organizacyjnej dla produkcyjnego uruchomienia urzędu certyfikacji klucza publicznego, w celu świadczenia publicznych usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. W dniu 15 grudnia 1998 r. zarządzeniem Prezesa Spółki powołano i uruchomiono pierwszy w Polsce Urząd Certyfikacji pod nazwą Centrum Certyfikacji CERTUM - świadczący powszechne usługi certyfikacyjne. Centrum Certyfikacji oparte jest całkowicie na własnej, opracowanej w Unizeto, technologii PKI, a w szczególności na Systemie PKI Certum.

Przeczytaj więcej