priority1

Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

 • Certyfikatu Microsoft Code Signing
  CERTYFIKATY MICROSOFT CODE SIGNING WYDAJEMY WYŁĄCZNIE NA ORGANIZACJĘ !

  Przy zakupie certyfikatu wymagana jest weryfikacja tożsamości osoby wymienionej w sekcji „Szczegóły zamówienia”. W celu weryfikacji tożsamości tej osoby należy dostarczyć do CERTUM następujące dokumenty:

  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

    

  lub jedno z poniższych:

  • notarialne potwierdzenie tożsamości,
  • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM.

  Ponadto:

  • potwierdzenie płatności za certyfikat Microsoft Code Signing kartą kredytową bądź z konta bankowego należących do organizacji. Nie akceptujemy przelewów dokonanych z kont indywidualnych osób fizycznych (wymagane przesłanie bankowego potwierdzenia przelewu, np. pdf.) oraz
  • dokumenty rejestrowe firmy, oraz
  • pełnomocnictwo, upoważnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją.

  UWAGA!

  • Płatności należy dokonać kartą kredytową bądź z konta bankowego należących do organizacji (nie akceptujemy płatności z konta osobistego).
  • Certyfikatów Microsoft Code Signing nie wydajemy na osoby fizyczne.
  • Ceryfikaty Microsoft Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Certyfikatu Standard Code Signing,
  CERTYFIKATY STANDARD CODE SIGNING WYDAJEMY NA OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE
  Weryfikacja tożsamości osoby prywatnej występującej o certyfikat we własnym imieniu:
  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

  lub jedno z poniższych:

  • notarialne potwierdzenie tożsamości,
  • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

  oraz

  • dokonana płatność kartą kredytową, bądź z konta bankowego należących do subskrybenta (wymagane przesłanie bankowego potwierdzenia przelewu, np. pdf.).
  Weryfikacja tożsamości osoby występującej o certyfikat w imieniu organizacji *:
  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

  lub jedno z poniższych:

  • notarialne potwierdzenie tożsamości,
  • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

  Ponadto:

  • potwierdzenie płatności za zakup certyfikatu Code Signing z konta bankowego lub kartą kredytową należących do organizacji. W tym wypadku nie akceptujemy płatności z konta osobistego.
   Wymagane przesłanie bankowego potwierdzenia przelewu, np. pdf. oraz
  • dokumenty rejestrowe firmy, oraz
  • pełnomocnictwo, upoważnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją.

  UWAGA!

  • Jeżeli zamawiający nie jest subskrybentem – wymaga się potwierdzenia tożsamości obydwu tych osób,
  • Ceryfikaty Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP.

  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

 • Certyfikatu Open Source Code Signing
  CERTYFIKATY OPEN SOURCE CODE SIGNING WYDAJEMY WYŁĄCZNIE NA OSOBY FIZYCZNE !
  Weryfikacja tożsamości osoby prywatnej występującej o certyfikat we własnym imieniu:
  • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony)

  lub jedno z poniższych:

  • notarialne potwierdzenie tożsamości,
  • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości, (szczegóły: Znajdź partnera),
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez CERTUM

  oraz

  • dokonana płatność kartą kredytową, bądź z konta bankowego należących do subskrybenta (wymagane przesłanie bankowego potwierdzenia przelewu, np. pdf.).
  • adres internetowy prowadzonego projektu
  (*)UWAGA: Jeżeli zamawiający nie jest subskrybentem – wymaga się potwierdzenia tożsamości obydwu tych osób.

  Ważne:

  • Projekt, musi być dostępny publicznie oraz wskazywać jednoznacznie na związek subskrybenta z projektem. Jeżeli CERTUM nie będzie w stanie zidentyfikować projektu na podstawie ogólnodostępnych informacji, wniosek certyfikacyjny zostanie odrzucony.

  UWAGA

  Podczas wydania certyfikatu, zwrot "Open Source Developer" jest automatycznie dodawany do pola "CN" (ang. Common Name), natomiast Pole Organizacji zawiera tylko zapis Open Source Developer.
  Jest to warunek konieczny do otrzymania certyfikatu.


  Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:
   CERTUM PCC
   ul. Bajeczna 13
   71-838 Szczecin

  W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Oświadczenie o potwierdzeniu tożsamości subskrybenta - wniosek wypełniany przez Punkt Potwierdzania Tożsamości lub Punkt Rejestracji.

potwierdzenie tożsamości CS.doc


UWAGA!

 • dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy,
 • dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania.
 • dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu,