priority1

O WebTrustSM/TM

Nasze produkty dają klientom gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. CERTUM - polski urząd certyfikacji, znajduje się od 2002 r. na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA) i jako pierwszy w Polsce wszedł w posiadanie pieczęci WebTrustSM/TM dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym:

Webtrust
dla certyfikatów kwalifikowanych
Webtrust
dla certyfikatów EV SSL
Webtrust
dla certyfikatów EV CS
Webtrust
dla usług i certyfikatów zwykłych (niekwalifikowanych)
Webtrust
dla certyfikatów SSL
 

 

Uznawana na całym świecie Pieczęć WebTrustSM/TM przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły rygorystyczny audyt. Dla użytkowników jest to sygnał, że mogą liczyć na spełnienie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

WebTrustSM/TM to światowy standard określający zbiór zasad i kryteriów (dobrych praktyk) w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w Internecie, które dla bezpieczeństwa użytkowników powinny być stosowane przez dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną. Kryteriastandardu WebTrustSM/TM zostałyokreśloneprzez The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) w 1995 rokuisąnadalrozwijane.Aktualnewymaganiazostałyopisane w najnowszymstandardzie Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0,który zastąpił dotychczasowy dokument AICPA/CICA WebTrust Program for Certification Authorities Version 1.0 z sierpnia 2000 r.

Pieczęć WebTrustSM/TM przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacji, które pomyślnie przeszły audyt sześciu podstawowych obszarów:

  1. Security (bezpieczeństwo)
  2. Privacy (prywatność)
  3. Business Practices/Transaction Integrity ( praktyki biznesowe/integralność transakcji)
  4. Availabity (dostępność)
  5. Confidentiality (poufność)
  6. Non-Repudiation (niezaprzeczalność)